Osteopathie: ook voor kinderen met gedragsproblemen!

oktober 2020
Op alles is het antwoord nee, of je het nu vriendelijk vraagt, boos wordt of straf uitdeelt. Je kind wil maar niet luisteren. Wanneer je kind het ergens niet mee eens is, volgt een drift­bui of zet hij of zij het op een krijsen. Als ouder kan het een enorme uitdaging zijn wanneer je kind voortdurend dit soort ongewenst gedrag vertoont. Een oplossing is dan niet snel gevonden, maar wist je dat osteopathie hierbij kan ondersteunen?

Prikkelverwerking

Het zenuw­stelsel filtert de hele dag alle zintuiglijke indrukken die we binnen krijgen. Kinderen met gedrags­problemen of hyper­activiteit hebben meestal moeite om al deze prikkels te verwerken en op een passende wijze hierop te reageren. Vaak vertaalt zich dat in woede­buien. Kinderen gedragen zich dan dwars of trekken zich juist volledig terug.

Onderliggende oorzaak

Kinderen met dergelijke gedrags­problemen worden vaak weg­gezet als druk, lastig of agressief, zonder te kijken naar de onder­liggende oorzaak. Dit terwijl kinderen van alle leef­tijden een grote ontwikkeling doormaken, zowel lichamelijk als geestelijk. Wanneer er op een bepaald gebied een verstoring in de ontwikkeling optreedt, kan de osteopaat dit onderzoeken en voelen waar de verstoring in het lichaam vastzit. Vaak is dit een spanning in de wervel­kolom, schedel of het orgaanstelsel.

Werking van osteopathie

De osteopaat neemt deze blokkades weg, waardoor het zenuw­stelsel minder gevoelig wordt voor prikkels. Met corrigerende hand­grepen wordt de samen­werking tussen verschillende weefsels hersteld. Dit brengt de ontspanning weer in het lichaam terug en herstelt de natuurlijke beweeglijk­heid. Het kind wordt hierdoor rustiger en kan zich beter concen­treren. Dit verandert het gedrag van kinderen vaak ten goede, evenals de motoriek, leer­prestaties en sociaal gedrag.

ADHD en autisme

Om deze reden is osteopathie ook een geschikte behandeling voor kinderen met ADD, ADHD en autisme. Bij ADD is er sprake van gedrags­problemen waarbij kinderen moeite hebben om zich te concentreren. Als kinderen daarbij ook nog eens overactief zijn, noemen we dat ADHD. Daarnaast zijn er nog andere gedrags­stoornissen die niet onder een andere diagnose te plaatsen zijn, wat bekend staat onder de verzamelnaam PDD-NOS.

Verminderde klachten

Uit onderzoek blijkt dat er een afname van 59% in hyper­activiteit en dis­functioneren is na een behandeling met osteopathie. Klachten die daarmee gepaard gaan, zoals hoofd­pijn, buik­klachten of slaap­problemen zijn zelfs nagenoeg verdwenen. Daarnaast kan osteopathie een positieve invloed hebben op symptomen van autisme en PDD-NOS, zoals dwangmatig gedrag. Vanwege de verbeterde concentratie zullen andere leer­problemen zoals dyslexie ook verminderd worden.

Tips bij gedragsproblemen

Een osteopathie­behandeling kan een goede aan­vulling zijn op (gedrags)therapie en is dankzij de zachte behandel­wijze veilig voor kinderen en baby’s. Om je kind zelf zo goed mogelijk te ondersteunen bij gedrags­problemen, kun je prikkels zoals lawaai, rommel en drukte het beste beperken. Je kind heeft baat bij structuur en een duidelijke communicatie. Reageer daarom zo consequent mogelijk, stel haalbare doelen en spoor het gewenste, positieve gedrag aan in plaats van het ongewenste gedrag te bestraffen.

Over Mariska Meulman

Benieuwd naar de mogelijkheden? Voor een osteopathie­behandeling bij gedrags­problemen kunnen ouder en kind terecht bij Mariska Meulman. In haar praktijk zorgt Mariska altijd dat het kind zich op zijn gemak voelt. Met haar kennis van de sensorische, emotionele en neuro­logische ontwikkeling van kinderen, zoekt ze bovendien altijd naar een passende oplossing, afgestemd op het ontwikkelings­stadium van het kind.