Verlost van hoofdpijn? Probeer osteopathie!

juli 2019
Als je het hebt, weet je wat een belemmering het kan zijn. Ernstige hoofd­pijn of migraine. Het is een schijn­baar zinloze kwelling; een monster dat ons zo nu en dan overvalt. Je ervaart een ontzettend stekende, bonkende hoofdpijn met nare bijwerkingen. Misschien kun je licht niet verdragen, of vind je scherpe geuren en geluiden onver­draaglijk. Soms gaat de hoofdpijn zelfs gepaard met misselijk­heid en overgeven. Met andere woorden, je kunt niet heel veel meer dan in bed liggen wachten tot het eindelijk afneemt. ­

1 op de 5 heeft hoofdpijn

Als je chronische hoofd­pijn of migraine hebt, ben je bepaald niet de enige. Zo’n twintig procent van de Neder­landers (1 op de 5), heeft minstens een dag in de week last van hoofdpijn. De hoofdpijn is soms zó erg, dat die een negatieve invloed heeft op het dagelijks functioneren. Voorbeelden daarvan zijn vermoeid­heid, een lager concentratie­vermogen of stemmings­wisselingen. Heb je al langere tijd last van hoofdpijn en kom je er maar niet vanaf? Dan weet je hoezeer deze klachten jouw leven kunnen beheersen. ­

Stress en hormonen

Dat er tegen­woordig zoveel mensen last hebben van hoofd­pijn­klachten, is niet toevallig. In deze hectische tijden zijn er steeds meer mensen slacht­offer van. Maar een steeds grotere groep krijgt de aan­vallen ook nog eens in toe­nemende mate. Het ontstaan van deze klacht is complex en vaak liggen er dan ook stress­gerelateerde of hormonale problemen aan ten grondslag. Daarom is het verstandig om je af te vragen waar de klachten in jouw geval vandaan komen en nog belang­rijker: wat je ertegen kunt doen. ­

Blokkades in je lijf

Hoofdpijn is vaak een symptoom. Zo kun je last hebben van spannings­hoofdpijn, wat voortkomt uit hormonale onbalans of stress. Stress kan zorgen voor blokkades in je lijf met alle gevolgen van dien. Een verhoogde spanning van één of meer van je nek­spieren kan bijvoorbeeld uit­stralen naar je hoofd, maar ook bewegings­beperking in je rug kan hoofdpijn tot gevolg hebben, evenals gebeurte­nissen uit het verleden, zoals een hersen­schudding, whiplash of hersen­vlies­ontsteking of menstruatiek­lachten, darm­problemen of een combinatie van verschillende factoren. ­

Osteopathie helpt

Als osteopaat probeer ik zulke blokkades in je lijf op te sporen. Door deze op te heffen, krijg je een betere circu­latie: zuur­stof en voedings­stoffen kunnen worden aangevoerd en afval­stoffen worden afgevoerd, met als resultaat dat de hoofdpijn verdwijnt. Pijnstillers bestrijden slechts de symptomen, maar je kunt beter de oorzaak aanpakken zodat je blijvend van je hoofdpijn bent verlost. In de osteopathie benaderen we het lichaam namelijk als een geheel. Dat betekent dat ik een pijnlijke regio niet alleen lokaal en geïsoleerd onderzoek en behandel, maar dat ik blokkades en bewegings­verliezen in het gehele lichaam aandachtig bestudeer. ­

Een keten van bewegingsverliezen

Er kan namelijk een keten van bewegings­verliezen zijn ontstaan, waarbij een oorzaak elders in het lichaam in relatie kan worden gebracht met de klachten. Met de handen onderzoek ik waar de pijn vandaan komt. Door het toepassen van overwegend zachte hand­grepen heffen we de bewegings­verliezen op. Daarbij verbetert de door­bloeding en kan het weefsel zich herstellen. Dat is vrijwel meteen na de behandeling merkbaar. Een behandel­traject bij een osteopaat heeft een gemiddelde duur van 3-5 behandelingen. ­

Leven is bewegen, bewegen is leven

Heb jij last van belemmerende klachten? Ik ga graag met je aan de slag. Want osteopathie is voor mij een vak dat veel meer te bieden heeft in de behandeling van patiënten. Ik zie het als een totaal­concept: naast het bewegings­apparaat behandelen osteopaten ook alle vliezen en vloeistof­stromen. Wat ik erg mooi vind aan het vak osteopathie is dat we de belast­baarheid van mensen kunnen verbeteren. Zodat ze opgewassen zijn tegen alle vormen van belasting, waar­onder ook stress. Het is daardoor mogelijk om veel meer patiënten met uiteen­lopende klachten te kunnen helpen. ­